• Praca inżynierska
    Czym różni się praca inżynierska od licencjackiej

Pisanie prac licencjackich i magisterskich – podstawowe różnice

Pisanie prac licencjackich i magisterskich stanowi dla studentów źródło dużego stresu. Warto do ich pisania pochodzić w sposób metodyczny. Przede wszystkim trzeba mieć konkretny plan. Nie bez powodu szachistów uczy się, że zawsze trzeba mieć lepszy lub gorszy plan.

Istnieje wiele różnic pomiędzy pracą licencjacką a magisterską, które należy uwzględnić, aby nie popełnić błędu. Bywa, że czasami dochodzi do ich zatarcia, jednakże warto się tego wystrzegać, aby nasza praca została przyjęta i dobrze oceniona. Przede wszystkim odróżniają się od siebie zakresem tematycznym.

W pracy licencjackiej jest on zdecydowanie węższy. Omawiane są w niej najczęściej zjawiska opracowane wcześniej przez innych autorów, w wyniku czego nabiera ona charakteru odtwórczego. Najczęściej jest ona typowo teoretyczna i niezbyt duża objętościowo. Jeżeli chodzi natomiast o magisterską, to tutaj jest już wyższy poziom skomplikowania. W tym przypadku zakres tematyczny jest zdecydowanie większy tak samo, jak i sama jej objętość. Co więcej, oprócz teorii mają najczęściej rozdział badawczy, empiryczny, analityczny czy też zawierają projekt.

Często polega na tym, aby zbadać i opracować coś, co wcześniej przez nikogo analizowane nie było. Praca magisterska wymaga dużo większej samodzielności i inicjatywy własnej. Nie da się jej od początku do końca napisać tylko i wyłącznie na podstawie zgromadzonej literatury czy też innych materiałów, z których składa się nasza bibliografia. Pod względem technicznym, a także edytorskim nie ma już jakiś znaczących równic. Zwykle wygląda to podobnie, a tego typu wymagania narzuca po prostu sama uczelnia.

Pisanie prac licencjackich i magisterskich, ogólne refleksje.

Pisanie prac licencjackich i magisterskich powinno być wstępem do kariery zawodowej. Prace licencjackie i magisterskie powinny być możliwie jak najbardziej praktyczne. W obecnej gospodarce liczy się praktyka, nie zaś teoria. Pisanie pracy o charakterze typowo teoretycznym może pozwoli nam ukończyć studia, ale raczej nie pomoże nam w pracy zawodowej. Sukces zawodowy jest tym, do czego większość nas dąży. I pod tym kątem powinniśmy dostosowywać swoją własną edukację.

Dodaj komentarz